Tatiana Šoltésová

Preklady bežných aj odborných textov z oblasti práva, obchodu, ekonomiky, techniky, marketingu a podobne. Preklady s overením. Tlmočenie konzektutívne aj simultánne.

Profesionálny preklad textu v regióne Košice
Počet rokov praxe: 30
Orientačná cena prekladu normostrany neuvedená.

JazykSúdne prekladyTlmo- čenie
Nemecký jazykánoáno

Tatiana Šoltésová
Meno: Tatiana Šoltésová
040 01 Košice
0907 572 935
info@nemeckypreklad.sk
www.nemeckypreklad.sk