123preklady.eu

Profesionálne prekladateľské a tlmočnícke služby z a do 40-tich cudzích jazykov.

Profesionálny preklad textu v regióne Košice
Subjekt je prekladateľská agentúra
Počet rokov praxe: 19
Orientačná cena prekladu normostrany od 10,- €

JazykSúdne prekladyTlmo- čenie
Slovinský jazykánoáno
Srbský jazykánoáno
Taliansky jazykánoáno
Thajský jazykánoáno
Turecký jazykánoáno
Ukrajinský jazykánoáno
Španielsky jazykánoáno
Švédsky jazykánoáno

123preklady.eu
Meno: Robert Takács
Alešovo Nábrežie 6
040 01 Košice
0917 556 600
obchod@123preklady.eu
www.123preklady.eu