123preklady.eu

Profesionálne prekladateľské a tlmočnícke služby z a do 40-tich cudzích jazykov.

Profesionálny preklad textu v regióne Košice
Subjekt je prekladateľská agentúra
Počet rokov praxe: 19
Orientačná cena prekladu normostrany od 10,- €

JazykSúdne prekladyTlmo- čenie
Fínsky jazykánoáno
Flámsky jazykánoáno
Grécky jazykánoáno
Hebrejský jazykánoáno
Holandský jazykánoáno
Japonský jazykánoáno
Kórejský jazykánoáno
Latinský jazykánoáno

123preklady.eu
Meno: Robert Takács
Alešovo Nábrežie 6
040 01 Košice
0917 556 600
obchod@123preklady.eu
www.123preklady.eu