Ing.Svetlana Durániková

Úradné, overené, súdne odborné a bežné preklady v slovenskom, ruskom a ukrajinskom jazyku.

Profesionálny preklad textu v regióne Košice
Počet rokov praxe: neuvedené
Orientačná cena prekladu normostrany neuvedená.

JazykSúdne prekladyTlmo- čenie
Ruský jazykánoáno
Ukrajinský jazykánoáno

Ing.Svetlana Durániková
Meno: Ing.Svetlana Durániková
Hlavná 107
040 01 Košice
0907 923 832
duranikova.s@gmail.com
www.prekladru.sk