SEMTAM, s.r.o.

Preklady a tlmocenie, jazykove kurzy.

Profesionálny preklad textu v regióne Bratislava
Subjekt je prekladatežská agentúra
Počet rokov praxe: 22
Orientačná cena prekladu normostrany neuvedená.

JazykSúdne prekladyTlmo- čenie
Taliansky jazykánoáno

SEMTAM, s.r.o.
Meno: Dr. Mirta Curkovic
0905 596 131
02/43633243
info@semtam.sk
www.semtam.sk