123preklady.eu

Profesionálne prekladateľské a tlmočnícke služby z a do 40 cudzích jazykov.

Profesionálny preklad textu v regióne Košice
Subjekt je prekladateľská agentúra
Počet rokov praxe: 19
Orientačná cena prekladu normostrany od 10,- €

JazykSúdne prekladyTlmo- čenie
Chorvátsky jazykánoáno
Dánsky jazykánoáno
Holandský jazykánoáno
Portugalský jazykánoáno
Rumunský jazykánoáno
Srbský jazykánoáno
Španielsky jazykánoáno
Švédsky jazykánoáno

123preklady.eu
Meno: Róbert Takács
Alešovo nábrežie 6
040 01 Košice
0917 556 600
obchod@123preklady.eu
www.123preklady.eu