Ing. Miroslav Nottný - SOFTWORX

Bežné, technické a odborné preklady z nemeckého jazyka a do nemeckého jazyka aj s úradným overením.

Profesionálny preklad textu v regióne Žilina
Subjekt je prekladateľská agentúra
Počet rokov praxe: neuvedené
Orientačná cena prekladu normostrany od 9,- do 13,- €

JazykSúdne prekladyTlmo- čenie
Anglický jazyknienie
Český jazyknienie
Nemecký jazykánonie

Ing. Miroslav Nottný - SOFTWORX
Meno: Ing. Miroslav Nottný
Veľká Okružná 1293/14
010 01 Žilina
0903 966 802
preklad@softworx.eu
www.softworx.eu