PREKLADY - maďarský jazyk

Ponúkame Vám expresné vyhotovenie úradne overených prekladov z /do jazyka maďarského a ich doručenie doporučenou zásielkou 1. triedy po celej SR. Preklad dokladov k dovozu vozidiel, firemných dokumentov, obchodných zmlúv, výpisov z obchodného registra, diplomov, vysvedčení, matričných dokladov, webových stránok a pod.

Profesionálny preklad textu v regióne Dunajská Streda
Počet rokov praxe: 27
Orientačná cena prekladu normostrany neuvedená.

JazykSúdne prekladyTlmo- čenie
Maďarský jazykánonie

PREKLADY - maďarský jazyk
Meno: RNDr. Elemér Antal
Vinohradnícka 8
929 01 Veľké Dvorníky
0905 700 979
antal@antal.ws
www.antal.ws