123preklady.eu

Prekladateľské a tlmočnícke služby z a do 40 cudzích jazykov.

Profesionálny preklad textu v regióne Košice
Subjekt je prekladateľská agentúra
Počet rokov praxe: 19
Orientačná cena prekladu normostrany od 10,- €

JazykSúdne prekladyTlmo- čenie
Anglický jazykánoáno
Český jazykánoáno
Francúzsky jazykánoáno
Maďarský jazykánoáno
Nemecký jazykánoáno
Ruský jazykánoáno
Taliansky jazykánoáno
Španielsky jazykánoáno

123preklady.eu
Meno: Róbert Takács
Alešovo nábrežie 6
040 01 Košice
0917 556 600
obchod@123preklady.eu
www.123preklady.eu