A.C. Signum Marek Hryć

Mgr. Marek Hryć - rodený hovorca, filológ, absolvent slovanskej filológie Varšavská univerzita poskytuje tieto služby - Prekladatežské služby z/do požštiny. - Korektúry a redigovanie textov. - Vyhžadávanie informácií v Požsku. - Reklama v požských médiách. - Iné služby - dohodou.

Profesionálny preklad textu v regióne Poprad
Počet rokov praxe: neuvedené
Orientačná cena prekladu normostrany od 11,- do 13,- €

JazykSúdne prekladyTlmo- čenie
Český jazyknienie
Požský jazyknieáno

A.C. Signum Marek Hryć
Meno: Mgr. Marek Hryć
+48 223984258
preklady@preklady.pl
www.preklady.pl