Viasan s.r.o.

preklady a tlmočenie z nemeckého do slovenského jazyka a naopak, vyučovanie nemeckého jazyka, vyučovanie slovenského jazyka pre cudzincov diplom z nemeckého jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry, špecializácia učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov

Profesionálny preklad textu v regióne Michalovce
Počet rokov praxe: 19
Orientačná cena prekladu normostrany od 8,- do 10,- €

JazykSúdne prekladyTlmo- čenie
Nemecký jazyknienie

Viasan s.r.o.
Meno: Mgr. Miroslava Hajduková

info@viasan.sk
www.viasan.sk