Mgr. Zoja Roháčová

Prekladateľka Slovenský jazyk - Ruský jazyk a naopak

Profesionálny preklad textu v regióne Humenné
Počet rokov praxe: 16
Orientačná cena prekladu normostrany od 15,- do 20,- €

JazykSúdne prekladyTlmo- čenie
Ruský jazykánonie

Mgr. Zoja Roháčová
Meno: Mgr. Zoja Roháčová
Záhradná 26
066 01 Humenné
0905 796 852
z.rohacova@centrum.sk
z.rohacova centrum.sk