Janja Rybarova

Preklady medzi slovenským a slovinským jazykom, slovinčina

Profesionálny preklad textu v regióne Nitra
Počet rokov praxe: 22
Orientačná cena prekladu normostrany od 12,- do 12,- €

JazykSúdne prekladyTlmo- čenie
Slovinský jazyknienie

Janja Rybarova
Meno: Janja Rybarova
0918 518 230
prevodi@advans.sk
prevodi.advans.sk