Andantino, spol. s r.o.

Tlmočenie, preklady, vyučovanie anglický, nemecký, francúzsky, taliansky, španielsky jazyk.

Profesionálny preklad textu v regióne Senec
Subjekt je prekladatežská agentúra
Počet rokov praxe: 19
Orientačná cena prekladu normostrany od 12,- do 40,- €

JazykSúdne prekladyTlmo- čenie
Anglický jazykánoáno
Francúzsky jazykánoáno
Nemecký jazykánoáno
Požský jazykánoáno
Taliansky jazykánoáno
Španielsky jazykánoáno

Andantino, spol. s r.o.
Meno: Mgr. Ján Sarňák
Lichnerova 76
903 01 Senec
0908 380 456
andantino@andantino.sk
www.andantino.sk