Prekladatežstvo.eu

Návody, zmluvy, predpisy, prezentácie, korešpondencia, literatúra - propagačná, náučná, ale aj beletria, propagačné materiály, články, letáky, PowerPointy, prípadne webové stránky... atď.

Profesionálny preklad textu v regióne Banská Štiavnica
Počet rokov praxe: 17
Orientačná cena prekladu normostrany od 9,- do 11,- €

JazykSúdne prekladyTlmo- čenie
Anglický jazyknienie
Český jazyknienie

Prekladatežstvo.eu
Meno: Mgr. TomᚠPočai
Hviezdoslavova 6
969 01 Banská Štiavnica
0908 579 925
tomas.pocai@gmail.com
www.prekladatelstvo.eu