Ing.Tichomír Táčik - prekladateľ maďarčiny

Preklady a tlmočenie z a do maďarčiny. Preklady z oblasti techniky, ekonomiky, výroby, cudzineckého ruchu, preklad web stránok, prospektov. ... atd. Možnosť vystavenia faktúry. Preklady a tlmočenie v jazykových kombináciách slovenčina - maďarčina, maďarčina - slovenčina, čeština - maďarčina.

Profesionálny preklad textu v regióne Galanta
Počet rokov praxe: 27
Orientačná cena prekladu normostrany od 8.50,- do 10.50,- €

JazykSúdne prekladyTlmo- čenie
Český jazyknienie
Maďarský jazyknieáno

Ing.Tichomír Táčik - prekladateľ maďarčiny
Meno: Tichomír Táčik
Školská u. 1059.
925 42 Trstice
0904 961 779
tacik@szm.sk
tacik.szm.com/madarcina.htm