Ing. mohd HAMMAD, Ph.D.

Simultánne tlmočenie, súdne tlmočenie, súdne preklady, spracovanie prekladu - arabský jazyk. Obchodné zmluvy, rodné listy, sobášne listy, diplomy, potvrdenia, návodov, príručiek, školení, dokumentácie, výkresov a noriem, dohôd, zákonov ... atď.

Profesionálny preklad textu v regióne Nitra
Počet rokov praxe: 27
Orientačná cena prekladu normostrany od 15,- do 23,- €

JazykSúdne prekladyTlmo- čenie
Arabský jazykánoáno

Ing. mohd HAMMAD, Ph.D.
Meno: Ing. mohd HAMMAD, Ph.D.
Jank Kráľa 61
949 01 Nitra
0902 595 095
mohamed@mohamed.sk
www.mohamed.sk