Prolingua di IV

Preklady a tlmocenie z/do taliancina,slovencina, cestina, srbcina, chorvactina. Preklady z/do holandstina, anglictina, rustina, francuzstina.

Profesionálny preklad textu v regióne Košice
Počet rokov praxe: 29
Orientačná cena prekladu normostrany od 11,- do 15,- €

JazykSúdne prekladyTlmo- čenie
Anglický jazyknienie
Chorvátsky jazyknieáno
Český jazyknieáno
Francúzsky jazyknienie
Holandský jazyknienie
Ruský jazyknienie
Srbský jazyknieáno
Taliansky jazyknieáno

Prolingua di IV
Meno: Iveta Valkovicova
Obrancov mieru 27, 040 01 Košice - Sever
040 01 Košice - Sever
0903 848 032
+30 905 10 971 086
v_iveta@centrum.sk
ivprolingua.blogspot.com/2009/09/05.html