Raisa Kan

Sprievodca cestovného ruchu Prekladateľske služby č-OŽP-Z/2007/04857-2/CR1

Profesionálny preklad textu v regióne Prešov
Počet rokov praxe: 27
Orientačná cena prekladu normostrany od 8,- do 12,- €

JazykSúdne prekladyTlmo- čenie
Bieloruský jazyknienie
Ruský jazyknienie

Raisa Kan
Meno: Ing. Raisa Kanová
Exnárova 25
080 01 Prešov
0908 998 584
raisakan@kryha.sk
www.raisakan.sk