IVEPO s.r.o.

Preklady, tlmočenie, konferenčný servis

Profesionálny preklad textu v regióne Žilina
Subjekt je prekladateľská agentúra
Počet rokov praxe: 31
Orientačná cena prekladu normostrany od 13.00,- do 25.00,- €

JazykSúdne prekladyTlmo- čenie
Anglický jazykánoáno
Bosniansky jazykánonie
Český jazykánoáno
Francúzsky jazykánoáno
Nemecký jazykánoáno
Ruský jazykánoáno
Taliansky jazykánoáno
Španielsky jazykánoáno

IVEPO s.r.o.
Meno: Viera Feranová
Brezová 24
010 01 Žilina
0905 154 931
ivepo.agency@gmail.com
www.ivepo.sk