MIRA Slovakia, s.r.o.

Preklady a tlmočenie z/do francúzštiny v oblasti techniky, práva a ekonomiky, vrátane simultánneho tlmočenia a súdnych prekladov. Taliančina - zatiaž len z taliančiny do slovenčiny, v budúcnosti aj súdne preklady Dosiahnuté vzdelanie francúzština - PhDr. v odbore tlmočníctvo a prekladatežstvo, francúzština, Taliančina - CILS B2, kurz právnickej taliančiny

Profesionálny preklad textu v regióne Bratislava
Počet rokov praxe: 43
Orientačná cena prekladu normostrany od 20,- do 25,- €

JazykSúdne prekladyTlmo- čenie
Český jazykánonie
Francúzsky jazykánoáno
Taliansky jazyknienie

MIRA Slovakia, s.r.o.
Meno: PhDr. Vladimíra Hudáková
Kocežova 17
821 08 Bratislava
0905 385 726
mirahud@nextra.sk
www.miratraductions.com