Marián Miliczki

Súdne preklady z a do taliančiny, odborné preklady technických príručiek, manuálov, osvedčení, tlmočenie na obchodných jednaniach a odborných inštruktážach, kurzy talianskeho jazyka.

Profesionálny preklad textu v regióne Košice
Počet rokov praxe: 17
Orientačná cena prekladu normostrany od 8,- do 14,- €

JazykSúdne prekladyTlmo- čenie
Taliansky jazykánoáno

Marián Miliczki
Meno: Marián Miliczki
Jilemnického 8
040 01 Košice
0915 917 537
kontakt@mm-trad.sk
www.mm-trad.sk