Marta Štolfová

Preklady a tlmočenie aj s overením viac ako 30 jazykov

Profesionálny preklad textu v regióne Košice
Počet rokov praxe: 18
Orientačná cena prekladu normostrany od 13,- €

JazykSúdne prekladyTlmo- čenie
Anglický jazykánoáno
Francúzsky jazykánoáno
Grécky jazykánonie
Nemecký jazykánoáno
Ruský jazykánoáno
Taliansky jazykánoáno
Turecký jazykánonie
Španielsky jazykánoáno

Marta Štolfová
Meno: Marta Štolfová
Pribinova 8
040 01 Košice
055/6220306
mon@ipmon.sk
www.prekladykosice.eu