PhDr. Jaroslav Stahl

Preklady a tlmočenie - anglický a nemecký jazyk Simultánne konferenčné tlmočenie v nemčine, tlmočenie rokovaní, prednášok, seminárov Preklady odborné - ekonomika, právo, politika, výp. technika, ekológia aj umelecké filmové titulky .

Profesionálny preklad textu v regióne Bratislava
Počet rokov praxe: 32
Orientačná cena prekladu normostrany od 11,- do 15,- €

JazykSúdne prekladyTlmo- čenie
Anglický jazyknienie
Český jazyknienie
Nemecký jazyknienie

PhDr. Jaroslav Stahl
Meno: PhDr. Jaroslav Stahl
Jurigovo námestie 5
841 04 Bratislava
0903 769 909
stahlj@computel.sk
www.slovanet.sk/stahl