PKT-Expres, s.r.o.

Preklady a tlmočenie z a do všetkých európskych jazykov

Profesionálny preklad textu v regióne Bratislava
Počet rokov praxe: 27
Orientačná cena prekladu normostrany od 13,- do 16.60,- €

JazykSúdne prekladyTlmo- čenie
Anglický jazykánoáno
Chorvátsky jazykánoáno
Český jazykánoáno
Francúzsky jazykánoáno
Nemecký jazykánoáno
Ruský jazykánoáno
Taliansky jazykánoáno
Španielsky jazykánoáno

PKT-Expres, s.r.o.
Meno: Kamil Paulovčin
Strojnícka 97, P.O.Box 35
820 15 Bratislava
0905 570 530
pkt@stonline.sk
www.pktexpres.sk