Krstné mená

Zadajte krstné meno alebo jeho časť, alebo prejdite na kalendár mien.

 Hľadať meno:


muži / ženy   muži   ženy

Zilgma


Meno vedené v kalendári Lotyšska.
Meniny oslavuje 6.10.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popishore