Krstné mená

Zadajte krstné meno alebo jeho časť, alebo prejdite na kalendár mien.

 Hľadať meno:


muži / ženy   muži   ženy

Zenona


Meno vedené v kalendári Talianska.
Meniny oslavuje 12.3.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popisZenonas


Meno vedené v kalendári Litvy.
Meniny oslavuje 5.4.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popisZenonas


Meno vedené v kalendári Litvy.
Meniny oslavuje 23.6.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popisZenonas


Meno vedené v kalendári Litvy.
Meniny oslavuje 8.12.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popisZenonas


Meno vedené v kalendári Litvy.
Meniny oslavuje 22.12.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popishore