Krstné mená

Zadajte krstné meno alebo jeho časť, alebo prejdite na kalendár mien.

 Hľadať meno:


muži / ženy   muži   ženy

Volfgang

Chlapčenské krstné meno.
Meno uznané v matrike na Slovensku, vedené v rozšírenom kalendári.
Meniny oslavuje 31.10.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popisVolfgang

Chlapčenské krstné meno.
Meno vedené v kalendári Chorvátska.
Meniny oslavuje 31.10.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popisVolfgangs


Meno vedené v kalendári Lotyšska.
Meniny oslavuje 31.10.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popishore