Krstné mená

Zadajte krstné meno alebo jeho časť, alebo prejdite na kalendár mien.

 Hľadať meno:


muži / ženy   muži   ženy

Valerián

Chlapčenské krstné meno.
Meno uznané v matrike na Slovensku, vedené v rozšírenom kalendári.
Meniny oslavuje 26.11.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popisValerian

Chlapčenské krstné meno.
Meno vedené v rakúskom kalendári.
Meniny oslavuje 14.4.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popisValerian

Chlapčenské krstné meno.
Meno vedené v rakúskom kalendári.
Meniny oslavuje 6.5.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popisValerian

Chlapčenské krstné meno.
Meno vedené v kalendári Ukrajiny.
Meniny oslavuje 1.6.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popisValerian

Chlapčenské krstné meno.
Meno vedené v kalendári Spojených štátov amerických (USA).
Meniny oslavuje 28.4.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popisValeriano


Meno vedené v kalendári Talianska.
Meniny oslavuje 14.3.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popisValerianos


Meno vedené v gréckom kalendári.
Meniny oslavuje 22.11.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popishore