Krstné mená

Zadajte krstné meno alebo jeho časť, alebo prejdite na kalendár mien.

 Hľadať meno:


muži / ženy   muži   ženy

Vahto


Meno vedené v kalendári Estónska.
Meniny oslavuje 5.11.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popishore