Krstné mená

Zadajte krstné meno alebo jeho časť, alebo prejdite na kalendár mien.

 Hľadať meno:


muži / ženy   muži   ženy

Teodoz

Chlapčenské krstné meno.
Meno uznané v matrike na Slovensku, vedené v rozšírenom kalendári.
Meniny oslavuje 9.11.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popisTeodózia

Dievčenské krstné meno.
Meno uznané v matrike na Slovensku, vedené v rozšírenom kalendári.
Meniny oslavuje 9.11.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popisTeodozije


Meno vedené v kalendári Chorvátska.
Meniny oslavuje 11.1.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popishore