Krstné mená

Zadajte krstné meno alebo jeho časť, alebo prejdite na kalendár mien.

 Hľadať meno:


muži / ženy   muži   ženy

Tali


Meno vedené v kalendári Estónska.
Meniny oslavuje 8.2.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popisTália

Dievčenské krstné meno.
Meno uznané v matrike na Slovensku, vedené v rozšírenom kalendári.
Meniny oslavuje 26.8.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popisTalia

Dievčenské krstné meno.
Meno vedené v kalendári Spojených štátov amerických (USA).
Meniny oslavuje 15.11.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popisTalis


Meno vedené v kalendári Estónska.
Meniny oslavuje 8.2.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popisTalis


Meno vedené v kalendári Lotyšska.
Meniny oslavuje 30.6.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popisTalis


Meno vedené v kalendári Lotyšska.
Meniny oslavuje 3.3.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popisTalivaldis


Meno vedené v kalendári Lotyšska.
Meniny oslavuje 30.6.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popishore