Krstné mená

Zadajte krstné meno alebo jeho časť, alebo prejdite na kalendár mien.

 Hľadať meno:


muži / ženy   muži   ženy

Rufo


Meno vedené v španielskom kalendári.
Meniny oslavuje 28.11.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popis



Rufo


Meno vedené v kalendári Chorvátska.
Meniny oslavuje 18.12.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popis



hore