Krstné mená

Zadajte krstné meno alebo jeho časť, alebo prejdite na kalendár mien.

 Hľadať meno:


muži / ženy   muži   ženy

Riin


Meno vedené v kalendári Estónska.
Meniny oslavuje 9.10.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popisRiina


Meno vedené vo fínskom kalendári.
Meniny oslavuje 25.11.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popisRiina


Meno vedené v kalendári Estónska.
Meniny oslavuje 9.10.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popisRiine


Meno vedené v kalendári Estónska.
Meniny oslavuje 9.10.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popishore