Krstné mená

Zadajte krstné meno alebo jeho časť, alebo prejdite na kalendár mien.

 Hľadať meno:


muži / ženy   muži   ženy

Remig

Chlapčenské krstné meno.
Meno uznané v matrike na Slovensku, vedené v rozšírenom kalendári.
Meniny oslavuje 1.10.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popisRemigije


Meno vedené v kalendári Chorvátska.
Meniny oslavuje 1.10.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popisRemigije


Meno vedené v kalendári Chorvátska.
Meniny oslavuje 13.1.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popisRemigijus


Meno vedené v kalendári Litvy.
Meniny oslavuje 1.10.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popisRemigius

Chlapčenské krstné meno.
Meno vedené v nemeckom kalendári.
Meniny oslavuje 1.10.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popisRemigius

Chlapčenské krstné meno.
Meno vedené v nemeckom kalendári.
Meniny oslavuje 13.1.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popisRemigiusz


Meno vedené v poľskom kalendári.
Meniny oslavuje 1.10.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popishore