Krstné mená

Zadajte krstné meno alebo jeho časť, alebo prejdite na kalendár mien.

 Hľadať meno:


muži / ženy   muži   ženy

Ranta


Meno vedené v kalendári Lotyšska.
Meniny oslavuje 29.3.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popishore