Krstné mená

Zadajte krstné meno alebo jeho časť, alebo prejdite na kalendár mien.

 Hľadať meno:


muži / ženy   muži   ženy

Ralf

Chlapčenské krstné meno.
Meno uznané v matrike na Slovensku, vedené v rozšírenom kalendári.
Meniny oslavuje 17.4.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popisRalf

Chlapčenské krstné meno.
Meno vedené v nemeckom kalendári.
Meniny oslavuje 21.6.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popisRalf

Chlapčenské krstné meno.
Meno vedené v kalendári Estónska.
Meniny oslavuje 7.3.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popisRalfs


Meno vedené v kalendári Lotyšska.
Meniny oslavuje 23.8.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popisRalfs


Meno vedené v kalendári Lotyšska.
Meniny oslavuje 22.3.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popishore