Krstné mená

Zadajte krstné meno alebo jeho časť, alebo prejdite na kalendár mien.

 Hľadať meno:


muži / ženy   muži   ženy

Raine


Meno vedené vo fínskom kalendári.
Meniny oslavuje 1.10.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popisRaine


Meno vedené v kalendári Estónska.
Meniny oslavuje 15.7.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popisRainer

Chlapčenské krstné meno.
Meno uznané v matrike na Slovensku, vedené v rozšírenom kalendári.
Meniny oslavuje 4.8.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popisRainer

Chlapčenské krstné meno.
Meno vedené v rakúskom kalendári.
Meniny oslavuje 4.8.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popisRainer

Chlapčenské krstné meno.
Meno vedené vo fínskom kalendári.
Meniny oslavuje 1.10.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popisRainer

Chlapčenské krstné meno.
Meno vedené v kalendári Estónska.
Meniny oslavuje 1.10.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popishore