Krstné mená

Zadajte krstné meno alebo jeho časť, alebo prejdite na kalendár mien.

 Hľadať meno:


muži / ženy   muži   ženy

Otakar

Chlapčenské krstné meno.
Meno uznané v matrike na Slovensku, vedené v rozšírenom kalendári.
Meniny oslavuje 5.12.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popisOtakar

Chlapčenské krstné meno.
Meno uznané v matrike na Slovensku, vedené v rozšírenom kalendári.
Meniny oslavuje 5.9.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popisOtakar

Chlapčenské krstné meno.
Meno vedené v českom kalendári.
Meniny oslavuje 27.8.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popishore