Krstné mená

Zadajte krstné meno alebo jeho časť, alebo prejdite na kalendár mien.

 Hľadať meno:


muži / ženy   muži   ženy

Oria


Meno vedené v španielskom kalendári.
Meniny oslavuje 11.3.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popisOria


Meno vedené v španielskom kalendári.
Meniny oslavuje 11.4.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popisOriána

Dievčenské krstné meno.
Meno uznané v matrike na Slovensku, vedené v rozšírenom kalendári.
Meniny oslavuje 7.6.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popisOriano


Meno vedené v kalendári Talianska.
Meniny oslavuje 25.6.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popishore