Krstné mená

Zadajte krstné meno alebo jeho časť, alebo prejdite na kalendár mien.

 Hľadať meno:


muži / ženy   muži   ženy

Nino

Chlapčenské krstné meno.
Meno uznané v matrike na Slovensku, vedené v rozšírenom kalendári.
Meniny oslavuje 24.6.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popisNino

Chlapčenské krstné meno.
Meno vedené v kalendári Talianska.
Meniny oslavuje 15.12.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popisNino

Chlapčenské krstné meno.
Meno vedené v gréckom kalendári.
Meniny oslavuje 1.10.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popisNinon


Meno vedené vo francúzskom kalendári.
Meniny oslavuje 15.12.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popisNinona


Meno vedené v kalendári Lotyšska.
Meniny oslavuje 28.10.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popishore