Krstné mená

Zadajte krstné meno alebo jeho časť, alebo prejdite na kalendár mien.

 Hľadať meno:


muži / ženy   muži   ženy

Modestas


Meno vedené v kalendári Litvy.
Meniny oslavuje 15.4.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popisModestas


Meno vedené v kalendári Litvy.
Meniny oslavuje 2.10.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popishore