Krstné mená

Zadajte krstné meno alebo jeho časť, alebo prejdite na kalendár mien.

 Hľadať meno:


muži / ženy   muži   ženy

Miku


Meno vedené v kalendári Estónska.
Meniny oslavuje 29.9.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popisMikuláš

Chlapčenské krstné meno.
Meno vedené v slovenskom kalendári.
Meniny oslavuje 6.12.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popisMikuláš

Chlapčenské krstné meno.
Meno vedené v českom kalendári.
Meniny oslavuje 6.12.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popisMikuláška

Dievčenské krstné meno.
Meno uznané v matrike na Slovensku, vedené v rozšírenom kalendári.
Meniny oslavuje 6.12.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popisMikus


Meno vedené v kalendári Lotyšska.
Meniny oslavuje 29.9.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popishore