Krstné mená

Zadajte krstné meno alebo jeho časť, alebo prejdite na kalendár mien.

 Hľadať meno:


muži / ženy   muži   ženy

Máximo


Meno vedené v španielskom kalendári.
Meniny oslavuje 15.4.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popisMáximo


Meno vedené v španielskom kalendári.
Meniny oslavuje 10.6.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popisMaximos


Meno vedené v gréckom kalendári.
Meniny oslavuje 21.1.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popisMaximos


Meno vedené v gréckom kalendári.
Meniny oslavuje 10.4.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popishore