Krstné mená

Zadajte krstné meno alebo jeho časť, alebo prejdite na kalendár mien.

 Hľadať meno:


muži / ženy   muži   ženy

Lambert

Chlapčenské krstné meno.
Meno uznané v matrike na Slovensku, vedené v rozšírenom kalendári.
Meniny oslavuje 17.9.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popisLambert

Chlapčenské krstné meno.
Meno vedené v nemeckom kalendári.
Meniny oslavuje 9.2.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popisLambert

Chlapčenské krstné meno.
Meno vedené v nemeckom kalendári.
Meniny oslavuje 17.9.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popisLambert

Chlapčenské krstné meno.
Meno vedené v kalendári Chorvátska.
Meniny oslavuje 14.4.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popisLambert

Chlapčenské krstné meno.
Meno vedené v kalendári Spojených štátov amerických (USA).
Meniny oslavuje 17.9.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popisLambertine

Dievčenské krstné meno.
Meno vedené v kalendári Spojených štátov amerických (USA).
Meniny oslavuje 17.9.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popisLamberto


Meno vedené v španielskom kalendári.
Meniny oslavuje 14.4.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popisLamberto


Meno vedené v kalendári Talianska.
Meniny oslavuje 14.4.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popishore