Krstné mená

Zadajte krstné meno alebo jeho časť, alebo prejdite na kalendár mien.

 Hľadať meno:


muži / ženy   muži   ženy

Kazimír

Chlapčenské krstné meno.
Meno vedené v slovenskom kalendári.
Meniny oslavuje 4.3.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popisKazimír

Chlapčenské krstné meno.
Meno vedené v českom kalendári.
Meniny oslavuje 5.3.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popisKazimir

Chlapčenské krstné meno.
Meno vedené v kalendári Chorvátska.
Meniny oslavuje 4.3.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popisKazimíra

Dievčenské krstné meno.
Meno uznané v matrike na Slovensku, vedené v rozšírenom kalendári.
Meniny oslavuje 4.3.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popisKazimirs


Meno vedené v kalendári Lotyšska.
Meniny oslavuje 24.3.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popishore