Krstné mená

Zadajte krstné meno alebo jeho časť, alebo prejdite na kalendár mien.

 Hľadať meno:


muži / ženy   muži   ženy

Karme


Meno vedené v kalendári Estónska.
Meniny oslavuje 18.2.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popisKarmela

Dievčenské krstné meno.
Meno uznané v matrike na Slovensku, vedené v rozšírenom kalendári.
Meniny oslavuje 16.7.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popisKarmen

Dievčenské krstné meno.
Meno uznané v matrike na Slovensku, vedené v rozšírenom kalendári.
Meniny oslavuje 16.7.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popisKármen

Dievčenské krstné meno.
Meno vedené v maďarskom kalendári.
Meniny oslavuje 2.6.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popisKarmen

Dievčenské krstné meno.
Meno vedené v kalendári Estónska.
Meniny oslavuje 18.2.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popisKarmena

Dievčenské krstné meno.
Meno uznané v matrike na Slovensku, vedené v rozšírenom kalendári.
Meniny oslavuje 16.7.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popisKarmena

Dievčenské krstné meno.
Meno vedené v kalendári Lotyšska.
Meniny oslavuje 11.5.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popisKarmena

Dievčenské krstné meno.
Meno vedené v kalendári Lotyšska.
Meniny oslavuje 10.1.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popishore