Krstné mená

Zadajte krstné meno alebo jeho časť, alebo prejdite na kalendár mien.

 Hľadať meno:


muži / ženy   muži   ženy

Ilu


Meno vedené v kalendári Estónska.
Meniny oslavuje 18.11.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popisIluminado


Meno vedené v španielskom kalendári.
Meniny oslavuje 11.5.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popisIluminat


Meno vedené v kalendári Chorvátska.
Meniny oslavuje 11.5.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popisIluminat


Meno vedené v kalendári Chorvátska.
Meniny oslavuje 11.5.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popisIluminata


Meno vedené v kalendári Chorvátska.
Meniny oslavuje 29.11.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popisIluta


Meno vedené v kalendári Lotyšska.
Meniny oslavuje 1.9.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popishore