Krstné mená

Zadajte krstné meno alebo jeho časť, alebo prejdite na kalendár mien.

 Hľadať meno:


muži / ženy   muži   ženy

Honoráta

Dievčenské krstné meno.
Meno uznané v matrike na Slovensku, vedené v rozšírenom kalendári.
Meniny oslavuje 11.1.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popisHonorata

Dievčenské krstné meno.
Meno vedené v poľskom kalendári.
Meniny oslavuje 11.1.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popisHonorata

Dievčenské krstné meno.
Meno vedené v poľskom kalendári.
Meniny oslavuje 22.12.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popisHonorata

Dievčenské krstné meno.
Meno vedené v kalendári Litvy.
Meniny oslavuje 8.2.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popisHonoratas


Meno vedené v kalendári Litvy.
Meniny oslavuje 21.12.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popishore