Krstné mená

Zadajte krstné meno alebo jeho časť, alebo prejdite na kalendár mien.

 Hľadať meno:


muži / ženy   muži   ženy

Hilarije


Meno vedené v kalendári Chorvátska.
Meniny oslavuje 13.1.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popisHilarije


Meno vedené v kalendári Chorvátska.
Meniny oslavuje 16.3.

Ohodnotiť meno:    nezaujímavé     zaujímavé     poznám lepší popishore